Contact Info.

Headquarters in Taiwan

  • No.61, Ln. 770, Guangfu Rd., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel: +886-3-3756899
  • Fax: +886-3-3756877
  • Service Line: +886-3-2181555
  • Sales Department: sales@samyatech.com
  • Technical Department: rd@samyatech.com

Production base in China

Fuel Electronic Technology Ltd., Co.

  • West Park Shang-tian, Da-ya-wan Country Industrial Zone, Huizhou City, China
  • Tel: +86-752-5189668
  • Fax: +86-752-5189818
Headquarter Map